Voor toegang tot persoonsgegevens en de uitwisseling van persoonsgegevens tussen diverse bevoegde instanties heeft Bike the Salient een algemene/individuele machtiging of een protocol (tussen overheden) nodig.

Bike the Salient beschikt over volgende machtigingen:

  • Nihil

Bike the Salient beschikt over volgende protocollen:

  • Nihil